Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 11

Phần 5: Ngôn Sứ - Tiên Tri | Thánh Kinh Tổng quát - Lm Ignatio Hồ Văn Xuân (3)

Phần 5: Ngôn Sứ - Tiên Tri | Thánh Kinh Tổng quát

Lm Ignatio Hồ Văn Xuân

Nguồn: tgpsaigon.net

zalo
zalo