Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 20

Bài 56: Môsê và Êlia trong biến cố Hiển Dung

MÔSÊ VÀ ÊLIA TRONG BIẾN CỐ HIỂN DUNG

Nguồn: tgpsaigon.net

zalo
zalo