Ngày tháng: 28/09/2023
Đang truy cập: 3
Thông báo

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023-2024

12/09/2023
admin
Mục vụ chuyên ngành

Tâm lý

14/08/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Ơn gọi truyền giáo ở Mông Cổ của cha Stêphanô Kim SeongHyeon người Hàn Quốc

30/06/2023
admin
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

30/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Cuộc chiến không mệt mỏi bảo vệ sự sống của cha Jan Kaczkowski người Ba Lan

28/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Bà Carol McBrady, mẹ của hàng trăm trẻ em Zambia

27/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Chứng tá chia sẻ với người vô gia cư của bạn trẻ 15 tuổi, Oscar Proc Blanchart

30/05/2023
admin
Tổng Quát

Đọc Lời Chúa Cá Nhân - Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy

05/05/2023
admin

Triết lý giáo dục

29/08/2023
admin
Thánh Nhạc

Một vài suy tư về thánh nhạc tại giáo xứ trong Giáo hội hiện nay

15/08/2023
admin
Phụng Vụ

Nghệ thuật cử hành Phụng Vụ - Ars Celebrandi (1)

15/08/2023
admin
Thánh Mẫu

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỞI CHO CÁC THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THÁNH MẪU HỌC : “MẸ LÀ MẸ CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, KHÔNG PHÂN BIỆT SẮC TỘC VÀ QUỐC TỊCH”

10/08/2023
admin
Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH TÁC VIÊN TIN MỪNG

10/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 01: ƠN GỌI TÔNG ĐỒ

19/07/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 1/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam – Phần 1/3 - Hoàng Thiên, OP.

23/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 1: Chay Tịnh

03/05/2023
admin
Thánh Nhạc

Thánh Kinh và Thánh Nhạc

16/08/2023
admin
Phụng Vụ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ - ARS CELEBRANDI (2)

15/08/2023
admin
Thánh Mẫu

Phúc Lành Gặp Gỡ (1)

10/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 02: CHÚA GIÊSU – MẪU GƯƠNG RAO GIẢNG TUYỆT VỜI

19/07/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 2/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam – Phần 2/3 - Hoàng Thiên, OP.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 2: Cám dỗ theo Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Thánh Nhạc

Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II

16/08/2023
admin
Phụng Vụ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ - ARS CELEBRANDI (3)

15/08/2023
admin
Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

11/08/2023
admin
Thánh Mẫu

Phúc Lành Gặp Gỡ (2)

10/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 03: CHÚA GIÊSU – BẬC THẦY CỦA VIỆC LOAN BÁO

19/07/2023
admin
Sứ Điệp

ĐGH Gioan Phaolo II, Sứ Điệp Ơn Gọi thứ 42 - 2005

01/06/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 3/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 1/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

26/05/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam - Phần 3/3 - Hoàng Thiên, OP.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 3: Núi - Một biểu tượng Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Thánh Mẫu

Phúc Lành Gặp Gỡ (3)

10/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 04: HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ ĐẦU TIÊN

19/07/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 4/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 2/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Cấu Trúc Văn Hóa Xã Hội Của Người Việt Nam – Phần 1/2 - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 4: Ý nghĩa của Nước theo Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

11/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 05: HÃY ĐI VÀ LÀM PHÉP RỬA

19/07/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 5/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 3/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Cấu Trúc Văn Hóa Xã Hội Của Người Việt Nam - Phần 2/2 - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 5: Mù Lòa theo quan điểm Kinh Thánh

04/05/2023
admin
Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN THẦN HỌC

11/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 06: TRUYỀN GIÁO LÀ VIỆC PHỤC VỤ MANG TÍNH GIÁO HỘI

19/07/2023
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 6/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 4/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Đạo "Đức Chúa Trời" - Vai Trò Của Ngôn Ngữ Trong Tiến Trình Hội Nhập Văn Hóa - Phần 1/3 - Lm. Nguyễn Ðoàn Tân, OFM.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 6: Chết và Tang tóc

04/05/2023
admin

Chuyên Ngành Tâm Lý - Học Viện Mục Vụ TGP. Sài Gòn

01/09/2023
admin
Thông báo

Thi Ca Trong Lòng Giáo Hội

01/09/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 07: LÀ TÔNG ĐỒ TRONG MỘT GIÁO HỘI TÔNG TRUYỀN

19/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 1/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 5/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Đạo "Đức Chúa Trời" - Vai Trò Của Ngôn Ngữ Trong Tiến Trình Hội Nhập Văn Hóa - Phần 2/3 - Lm. Nguyễn Ðoàn Tân, OFM.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 7: Hình phạt thập giá

04/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 08: CHỨNG TÁ LÀ CÁCH THẾ ĐẦU TIÊN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

19/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 2/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 6/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Đạo "Đức Chúa Trời" - Vai Trò Của Ngôn Ngữ Trong Tiến Trình Hội Nhập Văn Hóa - Phần 3/3 - Lm. Nguyễn Ðoàn Tân, OFM.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 8: Lễ Vượt Qua

04/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 09: CHỨNG NHÂN PHAOLÔ PHẦN I

19/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 3/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Hành Trình Tâm Linh Như Đi Tìm Trâu - Phần 1/2 - Phan Tấn Thành

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 9: Bình an

04/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 10: CHỨNG NHÂN PHAOLÔ PHẦN II

19/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 4/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Hành Trình Tâm Linh Như Đi Tìm Trâu - Phần 2/2 - Phan Tấn Thành

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 10: Sự kiện “hiện ra” trong trình thuật Kinh Thánh

05/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 11: CÁC CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO

21/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 5/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phần 1/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 11: Hình ảnh Mục Tử trong Kinh Thánh

05/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ LOAN BÁO TIN MỪNG - Bài 12: ĐỜI SỐNG ĐAN TU VÀ SỨC MẠNH CỦA SỰ CHUYỂN CẦU

21/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 6/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Phần 2/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 12: Cái Biết Theo Kinh Thánh

05/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 13: Chúa Thánh Thần qua các tước hiệu trong Kinh Thánh

28/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 01: PHÂN ĐỊNH LÀ GÌ?

28/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 7/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phần 3/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 14: Chúa Giêsu được ĐƯA LÊN trời

29/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 02: MỘT VÍ DỤ PHÂN ĐỊNH CỦA THÁNH INHAXIÔ

28/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 8/8 - Thư Mục Tài Liệu - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 1/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 15: Lễ Ngũ Tuần và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

29/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 03: YẾU TỐ CẦU NGUYỆN

28/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC LÀ GÌ? - Phần 1/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sỹ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 2/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 16: Mặc khải về BA NGÔI

31/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 04: YẾU TỐ HIỂU BIẾT CHÍNH MÌNH

28/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC LÀ GÌ? - Phần 2/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sỹ

11/07/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 3/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 17: Máu Đức Ki-tô

31/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 05: YẾU TỐ ƯỚC MUỐN

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 1/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

17/07/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 4/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 18: Chạnh lòng thương, sao Chúa còn nổi giận?

31/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 06: YẾU TỐ ĐỌC LẠI CUỘC ĐỜI

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 2/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 5/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 07: SỰ SẦU KHỔ THIÊNG LIÊNG

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 3/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

Nghiên Cứu Phong Tục Ngắm Sự Thương Khó Trong Mùa Chay Của Người Công Giáo Việt Nam

23/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 20: Kiểu nói “YÊU, GHÉT” trong Kinh Thánh

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 08: ĐỌC NHỮNG KHUẤY ĐỘNG TÂM HỒN

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 4/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

Nét Hòa Bình Trong Văn Hóa Việt Nam

23/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 21: Mặc khải của Thiên Chúa

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 09: SỰ AN ỦI THIÊNG LIÊNG

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 5/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 1/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 22: Sao Thầy lại dùng dụ ngôn

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 10: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ĐÂU LÀ AN ỦI THẬT

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 6/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 2/15 Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 23: Người Lành và Kẻ Dữ

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 11: DẤU CHỈ XÁC CHUẨN CHO MỘT CHỌN LỰA TỐT

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 7/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 3/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 24: Nước Trời giống như chuyện...

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 12: MÔN ĐỆ TỐT CỦA CHÚA LÀ NGƯỜI LUÔN TỈNH THỨC

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 8/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 4/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 25: Chúa hiển dung hay biến hình?

03/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 13: MỘT SỐ SỰ HỖ TRỢ CHO VIỆC PHÂN ĐỊNH

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 9/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 5/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 26: Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét | Dưới ánh sáng Lời Chúa

21/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ PHÂN ĐỊNH - Bài 14: ĐỒNG HÀNH THIÊNG LIÊNG

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - phần 10/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 27: Người Do Thái Với Người SaMaRi Và Dân Ngoại | Dưới ánh sáng Lời Chúa

21/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - BÀI 1: THÁNH GIUSE VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGÀI

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 11/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 28: Tước hiệu Thiên Sai

24/08/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 2: THÁNH GIUSE TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 12/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 3: THÁNH GIUSE, NGƯỜI CÔNG CHÍNH VÀ HÔN PHU CỦA ĐỨC MARIA

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 13/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 4: THÁNH GIUSE, CON NGƯỜI THINH LẶNG

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 14/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 5: THÁNH GIUSE, NGƯỜI DI CƯ CAN ĐẢM VÀ BỊ BÁCH HẠI

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 15/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 6: THÁNH GIUSE, CHA NUÔI CỦA CHÚA GIÊSU

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 16/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 7: THÁNH GIUSE, NGƯỜI THỢ MỘC

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 17/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 8: THÁNH GIUSE, NGƯỜI CHA DỊU DÀNG

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 18/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 9: THÁNH GIUSE, MỘT NGƯỜI "CHIÊM BAO"

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 19/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 10: THÁNH GIUSE VÀ SỰ HIỆP THÔNG CÁC THÁNH

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 20/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 11: THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG CỦA SỰ CHẾT LÀNH

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 21/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ THÁNH GIUSE - Bài 12: THÁNH GIUSE, QUAN THẦY CỦA GIÁO HỘI HOÀN VŨ

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 22/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ TUẦN THÁNH - "CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH, NGUỒN MẠCH HY VỌNG"

28/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 23/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ TUẦN THÁNH - “CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TUYỆT VỜI TẠI GIA”

28/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ TUẦN THÁNH - “HOÀ BÌNH CỦA ĐỨC KITÔ”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAOLÔ - Phần 1/8 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

27/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ TUẦN THÁNH - “THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ LÀ HẢI ĐĂNG HY VỌNG”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 2/8 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô tiếp kiến chung 13.9.2018 - “Nô Lệ Tồi Tệ Nhất Chính Là Nô Lệ Cái Tôi Của Mình”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 3/8 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 05.02.2020 - “Người Có Tinh Thần Nghèo Khó Nhìn Nhận Giới Hạn Của Mình Và Cậy Dựa Vào Chúa”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 4/8 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô tiếp kiến chung 12.02.2020 - “Phúc Cho Ai Biết Than Khóc Vì Thống Hối Lỗi Lầm”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 5/8 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô tiếp kiến chung 19.02.2020 - “Người Hiền Lành Không Phải Là Người Yếu Đuối, Hèn Nhát”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 6/8 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 26.02.2020 - “Mùa Chay: Vào Sa Mạc”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 7/8 - Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 11.03.2020 - “Tâm Hồn Mỗi Người Đều Khát Mong Thiên Chúa”

28/07/2023
admin
Tân Ước

CUỘC ĐỜI VÀ CÁC HÀNH TRÌNH CỦA PHAO-LÔ - Phần 8/8: Các tác phẩm liên quan - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

28/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 18.03.2020 - “ Lòng Thương Xót Là Trung Tâm Của Đời Sống Kitô Giáo”

28/07/2023
admin
Tổng Quát

TU TỪ HỌC - Phần 1/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 01.4.2020 - “Dẹp Bỏ Gian Dối Để Nhìn Thấy Chúa”

28/07/2023
admin
Tổng Quát

TU TỪ HỌC - Phần 2/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô tiếp kiến chung 15.4.2020 - “Bình An Là Tìm Kiếm Hòa Giải”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 1/20 - Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô tiếp kiến chung 22.4.2020 - “Tìm Lại Ý Nghĩa Thánh Thiêng Của Việc Chăm Sóc Trái Đất”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 2/20 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 29.4.2020 - “Ngày Nay Nhiều Kitô Hữu Bị Bách Hại Hơn Cả Trong Những Thế Kỷ Đầu”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 3/20 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 06.5.2020 - “Cầu Nguyện - Con Người Là “Hành Khất Của Thiên Chúa”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 4/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 13.5.2020 - “Cầu Nguyện - Thiên Chúa Là Bạn Chúng Ta”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 5/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 20.5.2020 - “Cầu Nguyện Giúp Chúng Ta Hy Vọng”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 6/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 27.5.2020 - “Lời Cầu Nguyện Của Những Người Công Chính”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 7/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 03.6.2020 - “Tổ Phụ Áp-Ra-Ham Dạy Chúng Ta Cầu Nguyện Với Chúa Như Con Nói Với Cha”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 8/20 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 10.6.2020 - “Cách Cầu Nguyện Của Tổ Phụ Gia-Cóp Khi Ông “Vật Lộn” Với Thiên Chúa”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 9/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 17.6.2020 - “Mẫu Gương Cầu Nguyện Của Mô-Sê Đừng Lên Án Nhưng Hãy Cầu Nguyện, Ngay Cả Cho Người Tội Lỗi Nhất”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 10/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 24.6.2020 - “Chúng Ta Không Bao Giờ Đơn Độc Khi Cầu Nguyện Với Chúa Về Cuộc Sống Của Mình”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 11/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 05.8.2020 - “Trong Khủng Hoảng Cần Kiên Vững Trong Đức Tin”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 12/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 12.8.2020 - “Phẩm Giá Con Người Là Bất Khả Xâm Phạm”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 13/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tiếp Kiến Chung

ĐTC Phanxicô Tiếp Kiến Chung 19.8.2020 - “Chọn Lựa Ưu Tiên Vì Người Nghèo Là Câu Trả Lời Của Tin Mừng”

01/08/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 14/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 15/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

29/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 16/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

30/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 17/20 - Lm. Ngô Đình Sĩ

30/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 18/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

30/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 19/20 - Lm. Ngô Đình Sĩ

30/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - Phần 20/20 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

30/06/2023
admin
Tổng Quát

ĐỌC VÀ DIỄN GIẢI KINH THÁNH - PHỤ LỤC

30/06/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 1/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 2/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 3/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 4/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 5/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 6/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 7/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 8/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

06/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 9/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 10/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 11/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 12/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 13/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 14/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 15/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 16/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 17/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 18/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 19/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 20/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 21/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 22/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 23/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 24/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 25/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 26/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 27/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 28/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

10/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 29/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 30/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 31/35 Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 32/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 33/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 34/35 - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH THÁNH - Phần 35/35 - Thư Mục Tổng Quát - Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Thánh Kinh

CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU THEO THÁNH GIOAN

11/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (1)

11/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (2)

11/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (3)

11/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (4)

13/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (5)

13/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (6)

13/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (7)

13/08/2023
admin
Thánh Kinh

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN (18,1 – 19,42) CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU (8)

17/08/2023
admin

Lời chúa & suy niệm hằng ngày

Giới thiệu khóa học

Bài viết

Triết học
Thần học
zalo
zalo