Ngày tháng: 24/07/2024
Đang truy cập: 13
Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - NIÊN KHÓA 2024-2025 - HỌC KỲ I

17/07/2024
admin
Thông báo

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH TÁC VIÊN TIN MỪNG - HỌC KỲ I (NIÊN KHÓA 2024-2025)

23/07/2024
admin

LỜI HAY Ý ĐẸP - 17

24/07/2024
admin
Triết Học

Sơ Lược Về Thông Diễn Học / Giải Thích Học - Joseph Tân Nguyễn, Ofm

08/12/2023
admin
Triết Học

Sơ Lược Triết Học Ngôn Ngữ - Joseph Tân Nguyễn, OFM

08/12/2023
admin

Hai Biểu Tượng Về Sự Dữ: “Trái Cấm” Và “Con Rắn” - Joseph Tân Nguyễn, OFM

08/12/2023
admin

Triết lý giáo dục

29/08/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Ơn gọi truyền giáo ở Mông Cổ của cha Stêphanô Kim SeongHyeon người Hàn Quốc

30/06/2023
admin
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ

30/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Cuộc chiến không mệt mỏi bảo vệ sự sống của cha Jan Kaczkowski người Ba Lan

28/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Bà Carol McBrady, mẹ của hàng trăm trẻ em Zambia

27/06/2023
admin
Chứng Nhân Hôm Nay

Chứng tá chia sẻ với người vô gia cư của bạn trẻ 15 tuổi, Oscar Proc Blanchart

30/05/2023
admin
Tổng Quát

Đọc Lời Chúa Cá Nhân - Lm. Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy

05/05/2023
admin
Cử Nhân Thần Học

Chương trình Đào tạo Cử Nhân Thần Học

28/04/2023
admin
Đào Sâu Đức Tin

Chương Trình Đào Sâu Đức Tin

28/04/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Chương trình Đào tạo Tác viên Tin Mừng

28/04/2023
admin

Văn Hóa “Ăn” Của Người Việt - Joseph Tân Nguyễn, ofm

14/12/2023
admin
Triết Tây

Thần Lý Học Và Vấn Đề Sự Dữ - Phần 1/2 - Joseph Tân Nguyễn, ofm

13/12/2023
admin
Triết Đông

“Trời" và “Deus”: Vấn Đề Ngôn Ngữ Tôn Giáo - Phần 1/3 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

09/12/2023
admin
Triết Học

SƠ LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC TỰ NHIÊN

24/10/2023
admin
Triết Học

SƠ LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC - Phần 1/2 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

18/10/2023
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO: LA BÀN THIÊNG LIÊNG CHO CON NGƯỜI - Phần 1/2 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

18/10/2023
admin
Thánh Nhạc

Một vài suy tư về thánh nhạc tại giáo xứ trong Giáo hội hiện nay

15/08/2023
admin
Phụng Vụ

Nghệ thuật cử hành Phụng Vụ - Ars Celebrandi (1)

15/08/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam – Phần 1/3 - Hoàng Thiên, OP.

23/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 1: Chay Tịnh

03/05/2023
admin

Công Cuộc Truyền Giáo Của Đgm Bá Đa Lộc - Joseph Tân Nguyễn, ofm

14/12/2023
admin
Triết Tây

Thần Lý Học Và Vấn Đề Sự Dữ - Phần 2/2 - Joseph Tân Nguyễn, ofm

13/12/2023
admin
Triết Đông

“Trời" và “Deus”: Vấn Đề Ngôn Ngữ Tôn Giáo - Phần 2/3 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

09/12/2023
admin
Triết Học

SƠ LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC ĐẠO ĐỨC - Phần 2/2 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

18/10/2023
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO: LA BÀN THIÊNG LIÊNG CHO CON NGƯỜI - Phần 2/2 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

18/10/2023
admin
Thánh Nhạc

Thánh Kinh và Thánh Nhạc

16/08/2023
admin
Phụng Vụ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ - ARS CELEBRANDI (2)

15/08/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam – Phần 2/3 - Hoàng Thiên, OP.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 2: Cám dỗ theo Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Ngoại Ngữ

Ý Ngữ Sơ Cấp II

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Ý Ngữ Sơ Cấp I

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Trung Ngữ Sơ Cấp

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Tây Ban Nha Sơ Cấp

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Pháp Ngữ Sơ Cấp II

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Pháp Ngữ Sơ Cấp I

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Nhật Ngữ Sơ Cấp I

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Hy lạp căn bản

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Đức Ngữ Sơ Cấp

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Trung Cấp II

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Trung Cấp I

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Tiền Trung Cấp II

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Tiền Trung Cấp I

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Sơ Cấp II

19/07/2024
admin
Ngoại Ngữ

Anh Ngữ Sơ Cấp I

19/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Việt văn

19/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết học về con người

19/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Xã hội học

19/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết học nhập môn

19/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Phương pháp nghiên cứu

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Tâm lý học tổng quát

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Hy lạp căn bản

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết sử Hiện Đại

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Siêu hình học

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết sử Cận Đại

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết học Đông Phương (Hindu + Phật)

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Triết học về thiên nhiên

18/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Luân lý tổng quát

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Thần học căn bản II: Thánh Kinh, Thánh Truyền, Huấn Quyền

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Kitô học

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Đạo đức học

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Lịch sử Cứu độ

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Thần học căn bản I: Đức Tin và Mạc Khải

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Ngũ Thư

17/07/2024
admin
Cử Nhân Thần Học

Phụng vụ tổng quát

17/07/2024
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO QUA NHÃN QUAN TÂM LÝ HỌC (I): FREUD & JUNG - Joseph Tân Nguyễn, ofm

23/03/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

THỜI KHÓA BIỂU - MỤC VỤ CHUYÊN NGÀNH

29/02/2024
admin
Triết Đông

“Trời" và “Deus”: Vấn Đề Ngôn Ngữ Tôn Giáo - Phần 3/3 - Lm. Joseph Tân Nguyễn, OFM

09/12/2023
admin
Thánh Nhạc

Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II

16/08/2023
admin
Phụng Vụ

NGHỆ THUẬT CỬ HÀNH PHỤNG VỤ - ARS CELEBRANDI (3)

15/08/2023
admin
Triết Đông

Ảnh Hưởng Của Văn Hóa Nước Ngoài Trên Văn Hóa Việt Nam - Phần 3/3 - Hoàng Thiên, OP.

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 3: Núi - Một biểu tượng Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO QUA NHÃN QUAN TÂM LÝ HỌC (II): JAMES & STARK - Joseph Tân Nguyễn, ofm

23/03/2024
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 2/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Cấu Trúc Văn Hóa Xã Hội Của Người Việt Nam – Phần 1/2 - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 4: Ý nghĩa của Nước theo Kinh Thánh

03/05/2023
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO QUA NHÃN QUAN XÃ HỘI HỌC (I) - COMTE & MARX - Joseph Tân Nguyễn, OFM

08/04/2024
admin

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 3/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Triết Đông

Cấu Trúc Văn Hóa Xã Hội Của Người Việt Nam - Phần 2/2 - Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn

26/05/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 5: Mù Lòa theo quan điểm Kinh Thánh

04/05/2023
admin
Tôn Giáo

TÔN GIÁO QUA NHÃN QUAN XÃ HỘI HỌC (II) - DURKHEIM, WEBER, BERGER - Joseph Tân Nguyễn, OFM

08/04/2024
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 6: Chết và Tang tóc

04/05/2023
admin

Chuyên Ngành Tâm Lý - Học Viện Mục Vụ TGP. Sài Gòn

01/09/2023
admin
Dưới Ánh Sáng Lời Chúa

Bài 7: Hình phạt thập giá

04/05/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Phụng Vụ Tổng Quát

16/07/2024
admin
Triết Đông

Hành Trình Tâm Linh Như Đi Tìm Trâu - Phần 1/2 - Phan Tấn Thành

26/05/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Luân Lý Tổng Quát

16/07/2024
admin
Triết Đông

Hành Trình Tâm Linh Như Đi Tìm Trâu - Phần 2/2 - Phan Tấn Thành

26/05/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo

16/07/2024
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phần 1/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Đào Sâu Đức Tin

Thánh Kinh 100 Tuần Phần 3: Ngôn Sứ

16/07/2024
admin
Tác Viên Tin Mừng

Linh Đạo Giáo Dân

16/07/2024
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam Phần 2/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Đào Sâu Đức Tin

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo Phần 3: Đức Tin Được Sống

16/07/2024
admin
Tác Viên Tin Mừng

Thực Hành Cầu Nguyện

16/07/2024
admin
Triết Đông

Lòng Kính Ngưỡng Sự Sống Trong Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Phần 3/3 - Phaolô Nguyễn Hải Đăng, OP.

30/05/2023
admin
Đào Sâu Đức Tin

Bồi dưỡng Thánh Kinh - Sách Dân Số & Đệ Nhị Luật

16/07/2024
admin
Tác Viên Tin Mừng

Nhân Bản Kitô Giáo

16/07/2024
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 1/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Phát Triển Tâm Linh

16/07/2024
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 2/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Tác Viên Tin Mừng

Kitô Học

16/07/2024
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 3/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 4/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Triết Đông

Một Vài Gợi Ý Về Việc Sống Đạo Trong Văn Hóa Việt - Phần 5/5 - Lm. Hoàng Sỹ Quý, SJ.

30/05/2023
admin
Triết Đông

Nghiên Cứu Phong Tục Ngắm Sự Thương Khó Trong Mùa Chay Của Người Công Giáo Việt Nam

23/05/2023
admin
Triết Đông

Nét Hòa Bình Trong Văn Hóa Việt Nam

23/05/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 1/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 2/15 Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Thanh Nhạc Cấp I (T4)

07/12/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 3/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Triết Đông

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ - Phần 4/15 - Lm. Tôma Thiện Trần Minh Cẩm, OP.

31/05/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC LÀ GÌ? - Phần 1/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sỹ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC LÀ GÌ? - Phần 2/2 - Lm. Paul Ngô Đình Sỹ

11/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 1/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

17/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 2/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 3/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 4/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 5/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 6/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 7/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 8/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 9/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - phần 10/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 11/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 12/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

18/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 13/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 14/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Tìm Hiểu Kitô Giáo & Các Tôn Giáo Khác

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 15/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Mục vụ Truyền thông tổng quan

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 16/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Mục vụ đồ họa truyền thông

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 17/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nhạc Lý & Ký Xướng Âm I (T2)

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 18/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nhạc Lý & Ký Xướng Âm I (T3)

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 19/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nhạc Lý & Ký Xướng Âm I (T4)

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 20/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nhạc Lý & Ký Xướng Âm II

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 21/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nhạc Lý & Ký Xướng Âm III

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 22/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Thanh Nhạc Cấp I

16/07/2024
admin
Tổng Quát

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 23/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

19/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Thanh Nhạc Cấp II

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 1/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Thanh Nhạc Cấp III

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 2/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đàn Sơ Cấp (T5.1)

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 3/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đàn Sơ Cấp (T5.2)

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 4/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đệm Đàm Trong Phụng Vụ Cấp I

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 5/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đệm Đàm Trong Phụng Vụ Cấp II

16/07/2024
admin
Tổng Quát

CỦNG CỐ SỰ HIỆP THÔNG TRONG GIA ĐÌNH - Phần 6/6 - Lm. Giuse Đinh Quang Vinh

29/05/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đệm Đàm Trong Phụng Vụ Cấp III

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 1/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đệm Đàm Trong Phụng Vụ Cấp IV

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 2/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Hòa Âm

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 3/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đánh Nhịp Cấp I

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 4/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đánh Nhịp Cấp II

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 5/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Điều Khiển Hợp Xướng

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 6/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Phác Họa Tiết Tấu

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 7/8 - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ

16/07/2024
admin
Tổng Quát

THÔNG DIỄN THẦN HỌC - Phần 8/8 - Thư Mục Tài Liệu - Lm. Phaolo Ngô Đình Sĩ

11/07/2023
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Tâm lý học tổng quát

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Tiến Trình Phát Triển Đời Người

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Đồng Hành Với Trẻ Vị Thành Niên

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Năng Động Nhóm (Group Dynamics) Trong Trị Liệu & Tham Vấn Tâm Lý - Căn Bản

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Cắm Hoa Nhật Bản

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Ngôn ngữ thiêng liêng của nghệ thuật

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Nghệ thuật qua cái nhìn Kitô giáo

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Chăm Sóc Trẻ Sơ Sinh Từ 0 Đến 6 Tháng Tuổi

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Tìm hiểu Đông Y (2)

17/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Tâm lý học tôn giáo

22/07/2024
admin
Mục Vụ Chuyên Ngành

Giao tiếp và thuyết trình

22/07/2024
admin
Thánh Kinh

KINH THÁNH: “LỜI CỦA CHÚA” hay “LỜI VỀ CHÚA” ?

09/12/2023
admin

Lời chúa & suy niệm hằng ngày

Giới thiệu khóa học

Mục Vụ Chuyên Ngành
Cử Nhân Thần Học
Ngoại Ngữ
Chuyên Đề

Bài viết

Triết học
Thần học
zalo
zalo