Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 17

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 16/23 - Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC TÍN LÝ - Phần 16/23

Lm. Paul Ngô Đình Sĩ

-----------------------------

CHƯƠNG 5: HÌNH THỨC TIỂU LUẬN

IV. Các trang phụ ở phần cuối

2. Mục lục chi tiết, ở các trang cuối của luận văn

 

 

Dẫn nhập                                                                                      p 1 – p 2

PHẦN MỘT                                                                                   p 3 – p 4

Chương I:                                                                                     p 5 – p 7

I.                                                                                                    p 8 – p 10

a –                                                                                                  p 11 – p 14

b –                                                                                                 p 15 – p 17

II.                                                                                                   p 18 – p 20

a –                                                                                                  p 21 – p 24

b –                                                                                                 p 25 – p 27

Chương II :                                                                                   p 28 – p 30

I.                                                                                                    p 31 – p 35

a –                                                                                                  p 36 – p 38

b –                                                                                                 p 39 – p 40

II.                                                                                                   p 41 – p 43

a –                                                                                                  p 44 – p 47

b –                                                                                                 p 48 – p 49

PHẦN HAI:                                                                                    p 50 – p 52

Chapitre I:                                                                                     p 53 – p 56

I.                                                                                                    p 57 – p 59

a –                                                                                                  p 60 – p 64

b –                                                                                                 p 65 – p 67

II.                                                                                                   p 68 – p 70

a –                                                                                                  p 71 – p 74

b –                                                                                                  p 75 – p 76

Chương II:                                                                                     p 77 – p 79

Kết luận                                                                                         p 95 – p 96

Phụ lục                                                                                           p 97 – p 99

Thư mục                                                                                         p 97 – p 99

Mục lục                                                                                           p 100 – p 104

3. Phụ lục (Appendices)

Phụ lục là một công cụ hữu ích để cung cấp thêm thông tin trong luận văn. Các bạn có thể sử dụng phụ lục để đảm bảo bài viết của các bạn không quá dài, tránh làm gián đoạn văn bản với nhiều bảng số liệu và thêm thông tin cơ bản về chủ đề của các bạn.

Các bạn có thể đưa vào phụ lục các loại thông tin sau đây:

- Kết quả nghiên cứu thường được trình bày theo nhiều cách khác nhau, bao gồm các bảng và hình. Tuy nhiên, kết quả nào các bạn nên đưa vào phần chính của luận văn và kết quả nào nên đưa vào phần phụ lục?

+ Các kết quả chính có liên quan đến câu hỏi nghiên cứu của các bạn phải luôn xuất hiện trong văn bản chính.

+ Các kết quả ít quan trọng hơn, chẳng hạn như mô tả chi tiết về mẫu hoặc các phân tích bổ sung mà các bạn đã thực hiện (không giúp trả lời câu hỏi chính của bạn) có thể được đưa vào phụ lục.

+ Nếu đã sử dụng phần mềm thống kê, các bạn cũng cần đưa vào phụ lục các kết quả phân tích.

- Thông tin thêm về các cuộc khảo sát, phỏng vấn, v.v., các tài liệu viết liên quan đến khảo sát và phỏng vấn cũng có thể được đưa vào phụ lục. Điều quan trọng là phải đưa những mục này vào luận văn của bạn để người đọc có thể thấy những gì bạn đưa ra dựa trên kết luận của mình - nhưng chúng thường không thuộc phần nội dung chính của văn bản.

- Bản sao của các lá thư và biểu mẫu có liên quan: Nếu các bạn sử dụng nhiều chữ viết tắt hoặc ký hiệu trong luận văn của mình, việc tạo danh sách các chữ viết tắt có thể hữu ích. Nếu các bạn sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành hoặc kỹ thuật, việc tạo bảng chú giải thuật ngữ cũng có thể hữu ích. Cả hai mục này đều có thể được đặt trong phụ lục, mặc dù chúng cũng có thể được đặt ở đầu tài liệu.


- Bảng, số liệu và đồ họa khác: Các bạn có thể thấy có quá nhiều bảng, số liệu và đồ họa khác (chẳng hạn như biểu đồ và hình minh họa) để đưa vào phần chính của luận văn. Nếu đúng như vậy, bất kỳ nội dung nào không quan trọng đều có thể đưa vào phụ lục.

---------------------------

---Còn tiếp---

zalo
zalo