Ngày tháng: 05/12/2023
Đang truy cập: 17

Chuyển Khoản Ngân Hàng VP Bank

Thông tin chuyển khoản: 

- Số tài khoản: 0906090925
- Tên chủ tài khoản:  HOANG BA QUOC HUY
- Ngân hàng:  VP Bank

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên học viên (ghi liền)-ngày/tháng/năm sinh-hki2024

Ví dụ: Hoàng Quốc Việt, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1995. Nội dung chuyển khoản sẽ là: hoangquocviet-23/02/1995-hki2024

zalo
zalo