Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 9

Tiểu luận Triết học (2024)

CỬ NHÂN THẦN HỌC


   Môn học: TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC (2024)

Giáo sư hướng dẫn:  Học viên tự chọn

* Lưu ý: Sau khi đã liên hệ với Giáo sư hướng dẫn,

học viên vui lòng điền vào Phiếu đăng ký Tiểu luận theo mẫu tại Phòng học vụ.

Lệ phí: 1.500.000đ

Link đăng ký: https://hvmvsaigon.edu.vn/dang-ky-khoa-hoc.html


* Quy định Tiểu luận Triết học:

- Số trang: từ 20-30 trang A4

- Font chữ: Times New Roman

- Size: 12

- Lề trái, phải, trên, dưới: 2,5 cm

- Khoảng cách dòng: double space

zalo
zalo