Ngày tháng: 17/06/2024
Đang truy cập: 18

Cử chỉ đẹp

Sau khi đã tốn rất nhiều sức lực và thời gian cùng với những người cộng tác sáng chế ra bóng đèn điện đầu tiên, Thomas Edison đã trao bóng đèn điện đó cho một người bạn trẻ tuổi nhất trong nhóm leo lên các bậc thang để gắn bóng đèn vào chuôi thử nghiệm. Tuy nhiên, vì quá xúc động, nên vừa leo đến bậc thang cuối cùng, người bạn trẻ này vuột tay làm rớt bóng đèn xuống đất vỡ tan. Trước tình thế này, Edison cùng nhóm bạn lại phải cố gắng không ngừng trong vòng 24 tiếng đồng hồ để tiếp tục chế tạo chiếc bóng đèn thứ 2 cho kịp chương trình thử nghiệm. Sau khi đã hoàn tất bóng đèn thứ hai này, Thomas Edison, trước sự ngạc nhiên của mọi người, lại trao bóng đèn đó cho người bạn trẻ đã làm vỡ bóng đèn thứ nhất để anh ta leo lên gắn bóng đèn vào chuôi như lần trước. Cử chỉ cao đẹp này không chỉ làm thay đổi cuộc đời của người bạn trẻ đó, mà còn để lại bài học cao quý cho mọi người về sự tha thứ khi cho người khác cơ hội sửa sai.

Lm. Laurenso Quốc Huy viết lại theo https://tinmung.net/MinhHoa/MinhHoa_INDEX.htm (cập nhật ngày 30.5.2023).

zalo
zalo