Ngày tháng: 25/06/2024
Đang truy cập: 14

Tiếng Ý (nâng cao)

NGOẠI NGỮ TÔN GIÁO


   Môn học: Tiếng Ý (nâng cao)

Giảng viên:  Lm. Anre Trần An Hiệp

Lịch học: Thứ Hai, Tư, Sáu, 18g15-20g45

Khai giảng: 10/06/2024

Số tiết: 90

Lệ phí: 2.500.000đ

Link đăng ký: Tại đây

zalo
zalo